O mně

Moje práce je všude tam, kde vidím smysl se učit novým věcem a zkušenosti předávat dále. Ať již dělám programového manažera, projektového manažera, produktového manažera nebo GDPR konzultanta či Pověřence pro ochranu osobních údajů. Jako konzultant pomáhám špičkám v různých oborech nebo státní správy a přináším jim pohled zvenčí, abych rozšířil optiku vnímání dané problematiky a pomohl tak k růstu společností.

Mám také na svém kontě zatím jeden uznaný patent pro celou evropskou unii a tím je psí pisoár a věřím, že v brzké době bude další. Beru to jako svůj koníček, posunovat myšlení společnosti dále, a to co je dnes nepředstavitelné, může být v budoucnu standardem.


Projektový manažer

Projektový manažer (Project manager) zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Risk manažer

Risk manager provádí posuzování provozní, projektových či dalších rizik a zajišťuje metodickou činnost v této oblasti. Odborně posuzuje a oceňuje rizika, provádí metodickou a poradenskou činnost, analyzuje jednotlivá rizika, předkládá návrhy opatření k minimalizaci potenciálních rizik, kontroluje ochranná a zabezpečovací zařízení a ke všemu vypracovává související dokumentaci.

Data Protection Officer / Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO

Data Protection Officer neboli DPO (česky Pověřenec pro ochranu osobních údajů) je nově vytvořenou pracovní pozicí podle GDPR. Hlavním úkolem DPO bude monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

Produktový manažer

Produktový manažer (Product manager) má na starost orientaci na trhu, monitorování aktuálních trendů a jejich identifikaci. Na základě pozorování následně tvoří strategické plány, a to včetně návrhu, tvorby a spuštění nových produktů. Mezi jeho úkoly patří podpora globální marketingové strategie firmy, tvorba produktových materiálů a produktová školení a vzdělávání obchodních reprezentantů firmy.