Projekty

V rámci státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. (zkráceně NAKIT) jsem se podílel formou metodického vedení nebo i samostatně řídil nespočet projektů, které souvisejí s infrastrukturou, aplikacemi nebo kyberbezpečností. Níže uvádím jen část těchto projektů pro představu.

Digitální česko – aktualizace zámerů podle cílu IKČR 1 – 6. Vytváření kompetenčního centra pro správu jednotlivých záměrů.

ISSI – informační sytém pro služby INSPIRE

Bezpečnost a ochrana letišť – Projektové vedení nad analýzou a návrhem bezpečnostních opatření všech 6ti mezinárodních letišť v ČR, včetně Face recognition, napojení na RZ a palební letenky.
UEP (úplné elektronické podání) – Projektové vedení nad rozvojem úplného podání občana i firmy vůči eGovernmentu.
KZS (koncepce životních situací) – Projektové vedení nad rozvojem životních situací občanů.
PMA (proces mapování agend) – Projektové vedení nad projektem.
POC SIEM – Projektové vedení u proof of concept SIEM a jeho testování v reálném provozu, včetně nastavení 14 základních pravidel pro kyberbezpečnost.


ITS NGN – zajištění infrastruktury pro operační střediska Integrovaného záchranného systému – v tomto projektu jsem měl na starosti jako Architekt liniových staveb kompletní přípravu a pořízení všech liniových staveb, aby nám IZS v budoucnu správně a dobře fungoval. Součástí je i vysoutěžení těchto staveb, kde jsme zvolili metodu aukce, abychom co nejefektivněji nakoupili infrastrukturu. Tento projekt je řešen pomocí Evropských dotací pro MV ČR.


K tomuto projektu, který je čistě můj nápad mě přivedla poznámka: Kde může pes vykonat značení? A tak začalo řešení tohoto projektu a musím říct, že jsem měl obrovské štěstí na kolegy, kteří mi v tomto úsilí pomáhají. Dnes již máme platný Evropský paten na „psí pisoár“ a neustále rozvíjíme naši činnost, která je zaměřena na Čistotu ve městech a soužití mezi pejskaři a nepejskaři. I po několika letech si občas připadám, že jsme na počátku celé cesty, ale rozhodli jsme se, že půjdeme cestou bez investování marketingových prostředků a i to je pro mě zajímavá zkušenost.

Více na webových stránkách psích záchodů.


Indirect sales pro prodej telekomunikačních služeb – nastavení pravidel pro partnery a vnitřní provázanost systému. Celý projekt se nám podařil rozjet (a funguje to i dodnes) pouze s omezeným počtem lidí a to 4! Již za první rok jsme zajistili objem prodeje ve výši necelých 10mil. V projektu jsme se zaměřili hlavně na efektivní provázání systému a nastavení automatů pro nápočty i zadání realizace.